Predavanja na Filozofskom fakultetu u okviru projekta „Trauma, povjerenje, sjećanje“

Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci od 30. oktobra do 3. novembra 2014. godine održaće se predavanja u sklopu Međunarodnog projekta „Trauma, Trust, Memory“ („Trauma, povjerenje, sjećanje“) čiji je koordinator Međunarodni psihoanalitički univerzitet iz Berlina.Učesnici...