Управни одбор Универзитета у Бањој Луци усвојио Извјештај о реализацији Програма мјера и активности на побољшању материјално-финансијског стања и пословања Универзитета

Управни одбор Универзитета у Бањој Луци на својој 20. сједници одржаној 26. 11. 2014. године, је усвојио Извјештај о реализацији Програма мјера и активности на побољшању материјално-финансијског стања и пословања, транспарентности, рационалности и одговорности у располагању...